top of page

Meldal barne- og ungdomsskole

Sammen med arkitektene løste Fossline skolens krav til kjøkkenløsning på en veldig god måte.Da Meldal kommune skulle bygge ny skole, fikk Foss Snekkeri og Foss Plater mange utfordringer: Innredning av personalrommet, flere avdelingskjøkken, ADL-kjøkken for elever med spesielle behov og kantinekjøkken. I tillegg til selveste skolekjøkkenet, naturligvis, med fire soner. – Vi er

så tilfreds med utformingen, fargene og løsningene de enkelte innredningene har fått. Vi er veldig fornøyde med idéer, service og oppfølging fra Foss sin side, sier rektor Anita Storm ved Meldal barne- og ungdomsskole.– Kjøkkenløsningene er ryddige, praktisk sammensatt og framstår som funksjonelle arbeidsplasser både for ansatte og elever. Dessuten er de lyse og lekre, legger rektoren til.


Comments


bottom of page