top of page

Vedlikehold av gibraltar benkeplater

Med riktig vedlikehold forlenges platens levetid betraktelig

VEDLIKEHOLD

Etter montering gjøres platen grundig ren med Zalo. Vanskelige flekker kan fjernes med Jif eller Ajax skuremiddel.

DAGLIG RENGJØRING

Benytt varmt vann uten tilsatt såpe. Ønskes såpe kan Zalo eller Ajax vindusvask benyttes. For å ta bort mer vanskelig flekker eksempel flekker av rødvin, bruk Jif eller Ajax skuremiddel eller tannkrem.

REPARASJON

Mindre riper og brennmerker slipes bort med Scotch-brite. Større riper pusses med litt grovere papir (280) før de slipes med fint slipepapir. Slip hele platen for en jevnere overflate. Deretter vaskes platen med en fuktig klut.

TIPS

  • Vann med høyt kalkinnhold kan gi kalkavleiringer på platen. Disse fjernes med kalkfjerningsmiddel.

  • Skjær aldri rett på platen – bruk skjærefjøl. Slik minimeres vedlikeholdet.

  • Gibraltar tåler varme opptil 140 grader. Vi anbefaler likevel at varme kjeler ikke settes direkte på platen – bruk rist.

  • Sett alltid produkter som avgir varme på et egnet underlag, herunder f. eks brødristere.

  • Gibraltar er kjemikaliebestandig, men vi anbefaler at det unngåes lengre tids påvirkning av ”aggressive” kjemikalier som for eksempel lakktynner, terpentin og neglelakkfjerner.

  • Riper synes bedre i mørke enn i lyse plater.

bottom of page